16 November 2009

Tłumaczenie kalendarza i wbudowanych komunikatów

Zgodnie ze wcześniejszą deklaracją, niektóre wiadomości będą umieszczane w dwóch językach. Zwłaszcza te dotyczące tworzenia aplikacji wielojęzycznych.

Jeżeli tworzymy przy pomocy APEXa aplikację w języku innym niż język angielski, z pewnością napotkamy problem związany z komunikatami wyświetlanymi przez silnik APEXa, których nie da się bezpośrednio przetłumaczyć.


Dotyczy to głównie kalendarza oraz wiadomości o błędach pojawiających się po procesie walidacji (
“X errors occurred”) i po podaniu nieprawidłowego loginu lub hasła podczas logowania (“Invalid login credentials”).


Aby poradzić sobie z pierwszym problemem wystarczy zmienić dwie opcję w menu zarządzania językami.
Należy w tym calu przejść do Shared Components -> Edit Globalization Attributes. Następnie zmieniamy Application Primary Language np. na język polski i ustawiamy Application Language Derived From na "Use Application Primary Language" aby zawsze zachować wybrany język (chyba, że zależy nam na innej z dostępnych opcji – np. pobierania języka użytkownika z przeglądarki).

W celu przetłumaczenia wbudowanych komunikatów na język polski należy przejść do
Shared Components -> Text Messages i utworzyć nową wiadomość tekstową o nazwie nadpisującej już istniejącą w systemie. Przykładowo aby zmienić komunikat błędu logowania, musimy nazwać nową wiadomość “INVALID_CREDENTIALS” i napisać nowy tekst w dostępnym polu.

Więcej informacji o tłumaczeniu aplikacji oraz pełną listę wiadomości możliwych do podmienienia znajdziemy w dokumentacji APEXa:
 http://download.oracle.com/docs/cd/E14373_01/appdev.32/e11838/global.htm#CHDJFHBD


No comments: